top of page

Tussen tent en villa

Iedereen kent het vakantiepark, maar niemand kent de ideeën die er achter steken. Daar heeft Bureau Dinges geprobeerd verandering in te brengen met het kloeke boek Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu. Over doelmatige vakantieaccommodaties, recreatienood, knuffelmuren en hijgerige ontwikkelaars. 

Wat: boek

Opdrachtgever: eigen initiatief

Uitgever: nai010

Wanneer: 2015

Zie: https://www.nai010.com/nl/publicaties/tussen-tent-en-villa/130492

Bureau Dinges

bottom of page