top of page

Maak ons land

Onder de noemer Maak ons land nodigde het Nederlands Architectuurinstituut bezoekers uit om hun visie te geven op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Bureau Dinges onderzocht de stand van zaken en leverde innovatieve voorbeeldprojecten op het gebied van vrije tijd en groen aan.  

Wat: onderzoek, projectselectie, tekst

Met: Anneke Abhelakh, Anne Hemker, Linda Vlassenrood en Ole Bouman
Opdrachtgever: Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Wanneer: 2008-2009

Terug naar alle projecten

Bureau Dinges

bottom of page