Belvedere.nu

Wat: organisatie studiemiddagen, tekst en beeld voor boek

Met: Peter Paul Witsen en Belvedere team, Uitgeverij Matrijs
Opdrachtgever: Projectbureau Belvedere
Wanneer: 2009

Zie: https://www.matrijs.com/BELVEDERE.NU.-Praktijkboek-cultuurhistorie-en-ruimtelijke-ontwikkeling.html

Bureau Dinges

  • linkedin icon

©2020 door Mieke Dings