top of page

Dorp +

Het dorp is een geliefde woonplaats en dus breiden veel dorpen in Nederland flink uit. Dat gebeurt helaas vaak nog zonder rekening te houden met bestaande cultuurhistorische structuren. In opdracht van Projectbureau Belvedere (dat stond voor cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkeling) en samen met Westerlengte, verzorgde Bureau Dinges het onderzoek en de tekst- en beeldredactie voor deze handreiking dorpseigen uitbreden. 

 

Wat: tekst en beeldredactie

Met: Peter Paul Witsen (Westerlengte)
Opdrachtgever: Projectbureau Belvedere
Uitgever: Projectbureau Belvedere
Wanneer: 2008

Zie: https://kennisplatformbewoners.nl/fileskpb/bestanden/1209047321_dorp_handreiking_dorpseigen_uitbreiden.pdf

Bureau Dinges

bottom of page